ECOPROGRESS

O NÁS

Prezentace společnosti Ecoprogress, a.s.

Ecoprogress, a.s., byla založena dne 13.3.2006 v Mostě a je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1681.

Ecoprogress, a.s., vzhledem ke statutu hlavních akcionářů garantuje nezávislost, nestrannost a věrohodnost svých výstupů pro všechny potenciální zákazníky – orgány státní správy a samosprávy, občanské iniciativy a sdružení, podnikající právnické osoby, fyzické osoby, zahraniční partnery i orgány EU.

Ecoprogress, a.s., byla založena se záměrem - ve spolupráci se špičkovými pracovišti ČR a zahraničními partnery, poskytovat vysoce odborné a z hlediska objektivity nezpochybnitelné a nenapadnutelné výstupy do oblasti životního a pracovního prostředí a bezpečnosti práce.

Součástí Ecoprogress, a.s., je zkušební laboratoř měření prašnosti č.1487, která je akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a autorizována dle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.

Ecoprogress, a.s., má zavedený systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001, který byl prověřen v rámci akreditace a autorizace zkušební laboratoře.